Snarveier

Få stipend og gjør studiene rimeligere:

Studier i USA kan være dyrt, men husk at det er få som faktisk betaler prisen som står på skolens nettsider. Ofte får studenter fra fratrekk på tuition (skolekostnad) i form av stipend.  

Les våre 8 tips til hvordan du gjør utdanning rimeligere.

Generelt om finansiering om studier i USA:

Utdanning i USA kan være kostbart, og det er viktig å vite hva du har tilgjengelig til finansiering. Husk at du bør undersøke stipend fra private organisasjoner og universitetet du vil gå på, i tillegg til Lånekassen.  

Lånekassen

Hvis du er tatt opp ved et amerikansk universitet som er regionalt akkreditert, vil du kunne få lån og stipend fra Lånekassen for å dekke for dine utgifter.

Lånekassen gir støtte til hele bachelorgraden i USA, selv om det første året av en amerikansk bachelorgrad (Freshman), ikke blir godkjent av NOKUT som høyere utdanning i Norge.

ANSA har lagd en oversikt over hvor mye Lånekassen kan støtte din utdanning med.

Lurer du på hvor mye du kan få i stipend og lån til din utdanning? Prøv Lånekassens Støttekalkulator.

Private stipender

I tillegg til Lånekassen anbefaler vi at du søker på andre stipendmuligheter.

High School:

United World College – To-årig International Baccalaureate, enten i Norge eller 14 andre steder i verden. i USA er skolen i New Mexico. Støtte fra Lånekassen og mulig behovsprøvd stipend fra UWC.

YFU Norge (Youth for Understanding) –  internasjonal frivillig utvekslingsorganisasjon. Har stipend til minioritetselever gjennom den Amerikanske ambassaden.

AFS Norge – internasjonal frivillig utvekslingsorganisasjon, sender ut ca. 250 norske elever i året, og mottar ca. 150 til Norge. Har land- og behovsprøvd stipend

ASSIST – frivillig amerikansk utvekslingsorganisasjon for elever til private videregående skoler (inkl. kostskoler) i USA. Har store stipend til utdeling.

Sommerprogram for videregående studenter. Se link for mer informasjon: High School Summer Schools.

Bachelor studier:

Johan Jørgen Holst Minnefond – stipend til studenter som vil gå på Columbia College for en bachelor i statsvitenskap. Stipendet kan gis for inntil fire års studier ved skolen, og er på $10 000. Søknadsfrist 1. januar 2018.
Les studenterfaring fra dette stipendet.

The Brittingham Viking Organization – stipend for norske studenter for å studere ved University of Wisconsin-Madison. Stipend for sommerprogram og for ett akademisk år utdeles. Søknadsfrist er i februar hvert år.

Jansons Legat – Stipend gis til norske studenter som studerer i utlandet. Søknadsfrist 15. mars hvert år.

Eckbos Legat har stipend for flere formål, inkludert utdanning. Gjelder for bachelor eller høyere grad. Se nettside for informasjon og søknadsfrister.

Snåsa St. Olaf College Forening har stipend for ett år ved St. Olaf College, MN.

Scandinavian Scholarship Foundation har ett-årig stipend til en skandinavisk eller amerikansk student. Beløp mellom $500 og $1000, søknadsfrist er 1. april.

Unifor – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater forvalter legater og stipender. Om du er tilknyttet universiteter/høyskoler i Norge og skal på utveksling kan denne siden være bra.

Master, PhD, Post doc stipend:

Norge-Amerika Foreningen – stipend til master og PhD-studier i USA. Søknadsfrist 15. Desember hvert år, opptil $20,000 i stipend.

Fulbright Norway – stipend for master, PhD og post doc for studier i USA . Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Aker Scholarships – Stipend for norske master og PhD studenter ved spesifikke skoler i USA. CalTech, MIT,  Harvard University, University of Pennsylvania og Stanford University.

Eckbos Legat har stipend for flere formål, inkludert utdanning. Gjelder for bachelor eller høyere grad. Se nettside for informasjon og søknadsfrister.

Jansons Legat – Stipend gis til norske studenter som studerer i utlandet. Søknadsfrist 1. mars hvert år.

Peder Smedvig Stipendiefond – Intensjonen med dette stipendet er å inspirere til at flere tar tilleggsutdannelse i utlandet, og det deles ut seks stipender årlig på 100 000 kr.
Søknadsfrist: 15. mai

Det norske finansinitiativet (NFI) – Opprettet av Norges Bank og skal støtte Norges Bank Investment Managament (NBIM) sitt arbeid med å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner, NFI har blant annet etablert to programmer rettet mot studenter; NFIs stipendordning for doktorgradsstudenter og NFIs sommerskole.

Unifor – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater forvalter legater og stipender. Om du er tilknyttet universiteter/høyskoler i Norge og skal på utveksling kan denne siden være bra.

American Women’s Club of Oslo Scholarship – The club offers a 100,000 NOK scholarship for advanced study relating to children/youth with special needs, public health, geriatric care, and the health sector.

Kistefoss Public Service Fellowship Fund – Kistefos AS established the Kistefos Public Service Fellowship Fund in 2006. The fund was created in order to support Norwegian students to pursue masters’ degrees in public administration at Harvard Kennedy School.

The Madison Torskeklubben – Trygve Lonnebotn Scholarship to University of Wisconsin-Madison.

Sommerprogram

Fulbright Norway, Summer Institute for European Student Leaders – stipend for studenter mellom 18-22 år. Frist er medio januar.

Andre kilder

Legathåndboken har oversikt over 2000 stipender og legater. Søk bredt, både på studieland, studieretning og annen relevante ordninger.

Legatsiden.no har informasjon om mange stipend og legatordninger i Norge. Godt utgangspunkt for videre søk.

Noen fylkeskommuner har ansvaret for legater og lignende, kanskje de har stipend du kan søke på? Sjekk din fylkeskommunes nettside og søk etter stipend, legat, utdanning, eller lignende.

Funding for US Study Online har database over stipend for alle internasjonale studenter som vil studere i USA. Drives av Institute of International Edcuation.

Lakselaget er en organisasjon i Minnesota, USA som gir stipend til norske og amerikanske kvinner. Stipend både for arbeidsopphold i Minnesota eller Norge, samt studier i Minnesota eller ved University of North Dakota. Søknadsfrist er 1. mars.

Sons of Norway er en amerikansk organisasjon for norsk-amerikanere. De har stipend til utdeling som finnes på deres nettside.

Andre kilder:

2. Skriv din søknad

Søknaden for studier i USA kan virke overveldende, se vår oversikt under for å gjøre det enklere!

Les mer