Snarveier

Å søke til amerikanske colleges og universitieter kan virke vanskelig, men det trenger ikke nødvendigvis å være det. Et godt råd er å sette av god tid til søknaden, og gjøre litt hver dag. Start i god tid før søknadsfrist.

Hver enkelt skole kan kreve ulike ting fra din søknad, men punktene som er listet under er ofte felles for hver skole. På bachelornivå går alle søknadsskjemaer gjennom universitetets opptakskontor, mens på master- og PhD-nivå går det oftest gjennom avdelingen for selve programmet.

Det er ofte et gebyr for å søke på college/universitet.

Generell studiekompetanse

Du må kunne vise til generell studiekompetanse innen du starter på college/universitetet.
Søker du mens du fortsatt er på VGS sender du inn karakterutskrift (transcript) på norsk og engelsk.
Har du fullført VGS, sender du inn karakterutskrift (transcript) og vitnemål (diploma), begge deler på norsk og engelsk.
Videregående skoler kan printe ut engelsk versjon av karakterer og vitnemål.

Søker du til master, sender du inn karakterutskrift og/eller vitnemål fra din bachelor, og alle andre fag du har tatt for høyere utdanning.

Elektronisk søknad

Amerikanske colleges og universiteter bruker elektroniske søknadsskjemaer som du må fylle ut. Mer enn 800 universiteter bruker Common Application, som gjør at du kan du spare tid og penger ved å skrive én søknad som kan benyttes gjentatte ganger. I Common Application kan du legge til alle skolene du vil søke på, sende ut forespørsler om anbefalingsbrev, og bruke sjekklister for alt du må sende inn. Karakterutskrift og “school report” må lastes opp av din rådgiver på videregående skolen, og du bør ta tidlig kontakt med din rådgiver. EducationUSA har laget en guide for rådgivere – send de gjerne til vår nettside .

Det finnes også andre søknader som Coalition Application og Universal Application som færre enn 100 skoler bruker, og state-system søknader for California, Texas og andre steder. I tillegg til det kan enkelt universiteter har egen søknad.

Språktest

Amerikanske universiteter ber ofte om språktest for å se at du kan delta aktivt i timene. Du kan velge mellom TOEFL eller IELTS og ved noen universiteter kan du bruke Duolingo English Test.
Pass på at du melder deg opp til test tidlig, da de fylles raskt opp og du må ha resultatet klart innen søknadsfristen.

Opptaksprøver

Det kan være du blir bedt om å sende inn resultater fra opptaksprøver som du kan ta i Norge. Meld deg opp tidlig til opptaksprøvene, de tilbys ofte bare noen få ganger i året og fylles opp raskt. Vi anbefaler gode forberedelser til disse testene.

Bachelor: SAT eller ACT
Master: GRE eller GMAT

Anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev er en akademisk referanse, og antallet som kreves kan variere. Som regel ønskes to brev fra lærere i tillegg til et fra rådgiveren din. Opptakskontorene er klar over at det kan være kulturelle forskjeller når det gjelder hvor nært forhold en student har til for eksempel rådgiveren sin, og de tar hensyn til dette. Noen skoler lar deg også sende inn anbefaling fra abriedsgiver/trener/andre (ikke nært familiemedlem).

De tskal ikke skrives som en attest, men skal fortelle noe mer om søkeren enn det som står i CV og vitnemål. Det kan si noe om personlige egenskaper, arbeidsinnsats, og søkerens engasjement og seriøsitet. Et virkelig godt anbefalingsbrev sier ikke bare noe om tidligere prestasjoner, men også noe om kandidatens mulighet for å lykkes med studiet/prosjektet.

Tre tips til anbefalingsbrev:
1: Spør læreren din pent, det er ikke gitt at de vil skrive anbefaling for deg
2: Forklar hvorfor anbefalingsbrevet er vitkig, og gi de god tid til å sende det inn
3: Gi de god informasjon om hvor/hvordan de skal sende anbefalingsbrevet. Søker du gjennom Common App får de en mail med instruksjoner. Må de sende det per post anbefaler vi at du gir de en ferdig addressert konvolutt med frimerket.

Les instruksjonene på skolens nettside om hvordan disse skal sendes inn. Bruker du Common Application vil en mail sendes direkte til anbefaler.

Essay/Personal Statement

En avgjørende side ved søknaden til et amerikansk lærested er motivasjonsbrevet.
Det er på grunnlag av dette at opptakskontoret skal gjøre seg opp en mening om deg, ikke bare generelt som person, men om du er den rette studenten for deres institusjon og det de kan tilby.

Motivasjonsbrevet tar ofte utgangspunkt i en hendelse eller et konkret spørsmål stilt av opptaktskontoret. Motivasjonsbrevet skal derfor ikke være en CV, men vise at du har satt deg godt inn i hva universitetet tilbyr, og overbevise opptakskontoret om at du som person har noe verdifullt å tilføye universitet. Husk å tilpasse motivasjonsbrevet til hvert universitet du søker på.
De fanger raskt opp om brevet ditt er en «masseutsendelse». I Common Application er samme essayet sendt til alle skolene, men du vil kunne svare på korte spørsmål som er unike for hver skole.

Det er lurt å begynne på motivasjonsbrevet tidlig i søknadsprosessen og heller la det modne før du tar fatt på det igjen. La venner og familie lese over det, men ikke la noen skrive det for deg. Det vil skinne igjennom.

Lyst til å lese flere tips?
Se Yale sine tips til essayet

Fair Opportunity Proect har også en god oversikt over hva som bør være med i essayet

Finansieringsgaranti

Amerikanske universiteter vil ofte at du viser at du har finansiering når du søker. Norske studenter kan bruke “Foreløpig uttalelse om retten til støtte” fra Lånekassen som viser hvor mye du kan få i finansiering derfra. Fyll ut, print og send med søknaden din.

I tillegg vil noen skoler vil be om at du fylles ut CSS Profile eller et annet finansieringsdokument for å evaluere deg for behovsprøvde (need-based) stipend. Det dokumentet er ofte litt vanskelig å fylle inn, da du må legge inn inntekt, verdier og formue fra skattemeldingen til dine foreldre. Selv om du ikke skal få noe støtte eller hjelp fra dine foreldre må du fylle ut dette skjemaet om det er et krav fra skolen. Det kan gjøre at du får mye i stipend, men kan også påvirke negativt om deres inntekt/formue er høy.
Noen universiteter vil kanskje kreve dokumentasjon utover Lånekassens foreløpige uttalelse om retten til støtte. Du vil gjerne bli spurt om å fremlegge en såkalt bank statement. Du må da spørre om en økonomisk garanti fra din bank.

Egen søknad for stipend

Har du sjekket om skolen krever egen søknad for stipend eller om du også blir vurdert for stipend med din skolesøknad?

I noen tilfeller vil det være nødveendig å send egen søknad for stipend, og da er det ditt ansvar å sende inn komplett søknad om stipend i henhold til retningslinjene som vil være på skolens nettside.

3. Få visum og lånekassestøtte

Slik får du både råd og visum til å studere i USA.

Les mer