Snarveier

Mulighetene for å gå på skole i USA er mange. Velg mellom en rekke ulike colleges og universiteter. Finn det som passer best for deg. 

Hva er community college?

Når vi snakker om community college, er det snakk om skoler som i hovedsak tilbyr en Associate Degree som går over to år. Fordelen med disse skolene er at det er relativt billig å gå der, i tillegg til at det ikke stilles like strenge krav for å komme inn som på andre colleges og universiteter. Derfor kan også de med lavere snitt få en utdanning på amerikansk college. 

Forskjellen på community college og universitet

Hovedforskjellen på disse to, er at ved community college tar utdanningen stort sett kun to år. Etter disse to årene velger mange å gå videre til et universitet for å fullføre en bachelorgrad. En toårig grad er ikke anerkjent i Norge, så vi anbefaler at man fullfører en bachelorgrad. 

Uansett hvilket 4-årig bachelorprogram du søker på i USA, vil de første to årene brukes på å få en slags “generell studiekompetanse”, kalt gen-eds. Disse to årene kan man velge å ta på et community college, for så å gå over til et  college/universitet for å ta resten av bachelorgraden. 

De fleste community colleges tilbyr ikke bachelorgrader. Likevel kan du få ulike grader og associate degrees. Degree-programmer er fag som engelsk, historie, matematikk, politikk, kunst og naturvitenskap. Med et slikt løp er du ferdig etter to år, og har da fått 60 amerikanske studiepoeng du kan ta med deg til et amerikansk college/universitet. 

Søknaden

I motsetning til i Norge, holder det ikke med et høyt snitt for å komme inn på drømme-colleget ditt. Du må også levere en søknad med flere komponenter. Spesielt for USA er det at du ofte må ta en SAT- eller ACT-test for å få en vurdering på hvor kvalifisert du er. Dette er en viktig del av søknaden. 

SAT eller ACT

SAT-testen tester elever i matte, kritisk lesning samt en valgfri skriveoppgave. Testen er i hovedsak en flervalgstest, hvor du krysser av det svaret du mener er riktig. Skrivedelen og deler av matematikkseksjonen har ikke valgalternativer. Maksimalt kan man få 1600 poeng på en SAT-test. Du har totalt 3 timer og 50 minutter på deg, og dersom du velger å ikke gjøre den ekstra skrivedelen har du kun 3 timer på deg. 

En ACT-test har et litt annet fokus og oppbygging fra en SAT-test. ACT-testen er delt opp i fire deler, der du velger et svaralternativ når du avgir et svar. Du blir testet i engelsk, matematikk, lesing og kritisk tenkning innen vitenskap. Sistnevnte er unik for ACT. 

I motsetning til SAT, vil du ikke miste poeng ved å svare feil på ACT. Skolen ser på din samlede poengsum, noe som betyr at du kan gjøre det bra, selv om resultatet varierer på de ulike delene. På en SAT-test vil skolen du søker på vurdere hver enkelt del, dermed kreves det at du er generelt god på alle fagfeltene.

Skriv et essay

En del av søknaden er det personlige essayet. Dette skal gi universitetet du søker deg inn på en idé om hvem du er. Ut fra essayet vurderer skolen om du vil passe inn på campus og generelt hvordan du er som person.

Det er viktig å skille mellom CV og motivasjonsbrev. Ofte vil motivasjonsbrevet, eller det personlige brevet basere seg på et spørsmål eller en hendelse stilt av opptakskontoret. Meningen er at du skal vise at du har satt deg godt inn i hva universitet du skal søke på tilbyr, og derfor hva du kan tilby skolen for å bli ansett som verdifull. 

Nettopp derfor er det viktig å ikke skrive samme tekst og sende dette til flere universiteter. Dette vil skolene gjennomskue. 

Ikke stress med å skrive den personlige teksten: det beste er å starte med den tidlig i prosessen, for så å revidere den underveis. La den utvikle seg. Pass også på å få noen andre til å lese gjennom teksten før du sender den, men ikke la noen skrive oppgaven for deg. Dette er din tekst – som skal vise hvem du er. 

Kontakt oss i dag

Vi vet at prosessen med å søke både community college, vanlig college og universitet kan være krevende og omfattende. Derfor hjelper vi deg mer enn gjerne i gang. Ta kontakt med oss i dag. Vi gleder oss til å hjelpe deg med å ta studier i utlandet!