Idrettsstipend

Amerikanske universitet har idrettslag på toppnivå, hvor ut utøverne både studerer og driver idrett på samme tid

Snarveier

Amerikanske universitet har idrettslag på toppnivå. Utøverne på disse lagene er regnet som amatører og blir ofte kalt for «student athletes», nettopp fordi de både studerer og driver idrett på samme tid. I mange tilfeller får de stipend for å drive idretten sin mens de er studenter. Høres dette fristende ut for deg?

Det er fullt mulig for norske studenter å få idrettsstipend i USA, men det krever litt innsats fra din side! Vi har samlet informasjon om hva du må gjøre dersom du drømmer om idrettsstipend i USA.

For mer informasjon om å søke seg inn på en bachelorgrad i USA se her og les våre åtte tips for å gjøre din utdanning RIMELIGERE!

ℹ️Hvis du vil ha idrettsstipend, så vær klar over at du må gjøre mye egen arbeid, og starte planleggingen veldig tidlig. 1,5 år før skolestart er anbefalt.

Hvordan fungerer idrettsstipend?

Universitetsidrett i USA blir organisert av forskjellige paraplyorganisasjoner som igjen kan være delt inn i divisjoner. Innenfor hver divisjon konkurrerer skolene mot hverandre i forskjellige regionale inndelinger, kalt “conferences”. Skoler og utøvere må følge regelverket til den enkelte paraplyorganisasjon. De største heter National Collegiate Athletic Association (NCAA), National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) og National Junior College Athletic Association (NJCAA).

NCAA – den største organisasjonen

NCAA omfatter mer enn 1200 skoler, fordelt på tre divisjoner. I første divisjon (Div I) må utøverne ha toppkarakterer og topp idrettsresultater. I andre divisjon (Div II) må du som utøver ha svært gode karakterer og idrettsresultater. For begge divisjonene må du klareres for idrettsstipend gjennom NCAA Eligibility Center. I tredje divisjon (Div III) bør du også ha gode karakterer og idrettsresultater; skoler i denne divisjonen gir offisielt ikke idrettsstipend, men har idrettslag og kan gi stipend til utøvere. I tredje divisjon er det skolene selv som klarerer idrettsutøverne.

NAIA – et godt alternativ

NAIA omfatter mer enn 250 skoler, mindre universiteter og colleger. Alle som søker seg hit, må ha gode karakterer og idrettsresultater­ og klareres for idrettsstipend gjennom NAIA Eligibility Center.

NJCAA – toårige college

Organisasjonen innbefatter toårige “junior” eller “community” college og består av mer enn 500 skoler med tre divisjoner. Etter to år kan man gå videre og fullføre fireårig bachelorgrad. Når idrettsresultatene dine er gode, men du kanskje ikke har toppkarakterer, er NJCAA et supert alternativ for deg. Det er skolene selv som klarerer utøvere for idrettsstipend.

Aktuelle idrettsgrener

Ikke alle idretter utøves i USA, og heller ikke ved universitetene. Det finnes for eksempel ikke idrettsstipend for håndball­spillere. Aktuelle idretter for nordmenn kan være ski, fotball, tennis, golf, ishockey og friidrett, men du kan også få stipend i mange andre idretter. Hva med roing eller bryting?

For å se hvilke idretter som tilbys må du sjekke paraplyorganisasjonene.

Slalåmløper som passerer en rød port

Stipend blir delt ut av den enkelte skolen. Hver idrett eller hvert lag på det enkelte universitetet har et visst antall stipend de kan dele ut. Stipend kan dekke hele eller deler av studentens samlede utgifter som f.eks. skolepenger og levekostnader, og man får stipend som oftest ett år om gangen. Skoler må gi like mange mange stipend til kvinner som til menn. 

Først bør du…

Kjenne deg selv

Det er en del ting du må vite om deg selv før du begynner å lete etter skoler.

 1. Du må se på karakterene dine og sjekke om de oppfyller kravene til NCAA, NAIA, eller NJCAA, og hvilken divisjon du eventuelt hører hjemme i. Har du gode nok karakterer til å komme inn på skolen du er interessert i?
 2. Du vurdere idrettsresultatene dine. Sammenlign dine egne resultater med de andre på laget ditt, med norske utøvere og med utøvere ved amerikanske universitet.
 3. Er du amatør? Hvis du har spilt på lag med profesjonelle eller mottatt penger for å drive idretten din, kan det påvirke amatørstatusen din og dermed mulighetene for å få stipend.

Du må tenke igjennom hva som er viktigst for deg av studier og idrett. Stipendene blir som oftest delt ut for ett år av gangen, så du må være villig til å jobbe hardt både for å få et stipend og for å beholde det, i tillegg til at du skal studere ved siden av.

Bli ekspert på egen idrett

Tenk deg at en amerikaner kommer til Europa og vil spille fotball, men uten å vite forskjell på Real Madrid og Rosenborg, Tippeligaen og Champions League. Det sier seg selv at det neppe går bra. På samme vis må du sette deg inn i amerikansk universitetsidrett dersom du vil ha idrettsstipend i USA. Du må bli en ekspert – på deg selv, på idretten din slik den utøves i USA, og på regelverk du må følge.

Du må ta deg tid til å sette deg inn i hvordan din idrett blir drevet på universitetsnivå i USA. Jo mer du vet om dette før du begynner å vurdere skoler, desto lettere vil det være for deg

Du må finne riktig skole. Du må lære hvilke lag som spiller mot hvem, og hvilke som gjorde det bra forrige sesong. Skaff deg en oversikt over lag og «conferences» (regionale turneringer).

Det er dessuten viktig å merke seg hvilke utøvere som gjør det bra, og hvilke skoler de går på. Sammenlign deg selv med disse utøvernes prestasjoner. Når du går igjennom laglistene, bør du se etter «seniors», altså elever i det siste året, for det betyr at det snart kan bli ledige plasser.

Let på nettet og se om du finner intervjuer med trenere for å få et inntrykk av dem og om det er trenere du føler du kan arbeide med.

Det er stor forskjell på trenere, så det lønner seg å finne ut så mye du kan på forhånd før du kontakter dem.Hvit ameriaknsk football hjelm og football i bakgrunnen

Forhåpentligvis er det ganske gøy å følge med på idretten din, slik den utøves i USA! Her er noen linker med statistikk, videoer og resultater:

Sjekk at du kvalifiserer til idrettsstipend

🥇Reglene du må følge, avhenger av hvilken paraplyorganisasjon skolene tilhører. Utøvere blir klarert for stipend basert på to kriterier: akademiske resultater og amatørkrav.

Akademiske krav

Kravene til akademiske resultater baserer seg på karakterer og fag tatt på videregående skole og eventuelt utdanning på universitetsnivå dersom du allerede har begynt å studere. Du må ta enten SAT- eller ACT-prøven, og oppnå et visst resultat, for å kvalifiserer for idrettsstipend gjennom NCAA og de andre ligaene.

Amatørkrav

For å få idrettsstipend i USA må du være amatørutøver­. Blant kravene til amatørstatus er at man ikke skal ha spilt på et profesjonelt lag (inkludert hatt kontrakt med, øvd med eller hatt prøvetid et slikt lag), ikke skal ha mottatt lønn for å drive idretten eller fått premiepenger som er høyere enn faktiske utgifter, og ikke skal ha vært representert av en agent.

Dersom du ikke blir regnet som amatør («violate the amateurism rules») betyr ikke dette at du aldri kan få idrettsstipend. I noen tilfeller holder det at man holder seg utenfor profesjonelle konkurranser for en viss periode, eller at premiepenger blir betalt tilbake.

Les om regelverket på hjemmesidene til NCAA, NAIA og NJCAA. Generelt har NCAA første og andre divisjon de mest kompliserte reglene, mens NCAA tredje divisjon, samt NAIA og NJCAA er litt enklere.

OBS – du forholder deg til tre instanser!

Mange tror at det er nok å skrive til treneren på et lag, så kan man få idrettsstipend. Men du bør alltid huske på at du forholder deg til tre instanser når du søker om stipend:

 1. Den første instansen er treneren og laget. Du tar direkte kontakt med trener og forhører deg om det er plass, om du er god nok, osv.
 2. Neste instans er NCAA, NAIA eller NJCAA, som klarerer om du som utøver er kvalifisert for stipend basert på akademiske og idrettslige kriterier. Begge har et «eligibility center» der du logger deg inn, fyller ut skjema og betaler en avgift for å bli klarert som utøver.
 3. Den tredje instansen er universitetet: Du må søke på opptak som regulær student. En god trener vil ofte hjelpe deg med dette, men du må regne med å gjøre mesteparten av jobben selv!

Neste steg – hvor skal du studere og drive med din idrett?

La oss si at du vet en god del om universitetene som konkurrerer i din idrett, og du vet en del om utøverne. Da bør du også kunne begynne å se hvor du selv passer inn, rent idrettslig. Husk at du må være god nok til å være av interesse for laget, men ikke så god at du er ti ganger bedre enn alle andre.

Bruk nettverket ditt! 

Har du venner eller bekjente som allerede driver med idrett på amerikansk universitet? Be dem anbefale deg til treneren sin. Trenere «spesialiserer» seg ofte på et land, de blir kjent med utøverne og vet hva de er gode for. En trener som er vant med norske utøvere, vil ha lettere for å velge en norsk utøver senere.

Finn skoler som passer for deg

Du får et godt utgangspunkt for å vite hvilke lag du kan kontakte når du har satt deg inn i hvilke skoler som konkurrerer mot hverandre, hvor dyktige utøverne på lagene er i forhold til deg, og hvilke skoler som kommer til å ha ledige plasser neste år. E-postadressene til trenerne finner du på skolenes hjemmeside (se etter en lenke der det står «athletics» på siden).

Hvor mange skoler må jeg kontakte?

Regn med å måtte kontakte ganske mange skoler. Dersom du har gjort god research på forhånd, trenger du kanskje ikke kontakte flere enn 10–20 skoler. Men husk at trenere får mange e-poster hver dag fra forhåpningsfulle utøvere, så du må regne med at ikke alle svarer. Derfor er det viktig at du promoterer deg selv.

Promoter deg selv!

Janteloven gjelder ikke i USA, her må du markedsføre deg selv! «Show, don’t tell,» sier amerikanerne. Med andre ord, ikke si at du er dyktig – vis det! For å kunne markedsføre deg selv, trenger du følgende:

CV med dine idrettsprestasjoner

Du må lage et idretts-CV med informasjon om deg som utøver. Husk å få med resultater, statistikk, mål, vekt, høyde o.l., dersom det er viktig i din idrett. I tillegg må CV-et inneholde vanlig informasjon som utdanning, arbeidserfaring osv.

Anbefalinger, avisutklipp, video og nettside

Innhent og samle sammen anbefalinger fra trenere og andre og skriv dette på engelsk. Ta vare på avisutklipp, skann dem inn og lagre dem som pdf-filer du kan sende med. Selv om artiklene er på norsk, vil det vise at media har skrevet om dine prestasjoner, så marker navnet ditt i teksten.

En kort video på ca. fem minutter er også nyttig for en som ikke kjenner deg. Begynn med nærbilde der du introduserer deg selv på engelsk. Ha på deg lagskjorten din. Deretter viser du høydepunkt fra det siste året. Vis det du er god til – og sørg for at du synes!

Du kan også med fordel lage din egen nettside hvor du kan legge ut alt dette og mer til.

Hvor finner du hva?

På collegesportsscholarships.com, finner du mange gode råd og maler for CV og brev til trenere.

Golfspiller som slår mot hullet

Du bør også sjekke profilene til utøverne på berecruited.com og prepchamps.com. Finn frem til minst ti utøvere i din idrett. Hvordan beskriver de seg selv? Hva slags statistikk legger de frem? Hva slags ord og uttrykk bruker de om sin idrett? Amerikanere er veldig flinke til å skryte av seg selv, så her er det mye å lære. Eventuelt kan du også legge ut din egen profil – men husk at en profil på en slik side ikke garanterer at en trener tar kontakt.

Alt dette tar en stund å samle sammen, og du bør ha din «promo-pakke» klar når du begynner å ta kontakt med skoler. 

Kontakt trenerne for å få idrettsstipend

Klar til å ta kontakt

Du har funnet frem til skoler, laget CV, video og fått anbefalinger som du kan sende til skolene. E-postadressene til trenerne ligger på skolenes hjemmesider. Du er klar til å ta kontakt! Men hvordan skal din e-post bli lagt merke til?

Det er nå det blir viktig å ha bakgrunnskunnskap om laget. Vant de siste kamp eller turnering? Har du sett noen spennende klipp på ESPN eller YouTube? Har du lest intervju med treneren eller noen av lagkameratene?

Kom i gang med e-posten

Du kan begynne e-posten med «Dear Coach (etternavn)» og så fortsette med en setning eller to der du gratulerer med gode resultater, henviser til artikler, eller YouTube-klipp.

I neste avsnitt introduser du deg selv og forklarer hvorfor du passer bra på laget. Er du lur, får du dette med alt i første avsnitt – for eksempel «min personlige rekord i høyde er bare tre cm under forrige ukes vinnerhopp».

Ikke glem å henvise til vedlagte CV, skannede kopier av anbefalingsbrev, lenke til video osv. Det lønner seg å ha en seriøs e-postadresse (fornavn.etternavn@domene.com), for dette gjør det mye enklere for treneren å huske hvem du er. Det samme gjelder for vedleggene, så gi dem gode navn som f.eks. «Olsen_Anne_CV.doc».

Tenk kort

Ikke skriv mer enn en halv A4-side. Trenere kan få hundrevis av e-post hver dag. Gjør det lett for dem å vite mest mulig om deg! Gjør hjemmeleksa di og vis at du har en genuin interesse for laget ved å sende ut individuelt tilpassede e-poster. Dette vil gjøre at du skiller deg positivt ut fra de aller fleste andre e-postene treneren får den dagen.

Oppfølging

Du må regne med å skrive e-post til mange trenere, og bare noen få kommer til å svare deg. Derfor er det viktig med oppfølging. Hvis du er modig, følger du opp med en telefon (bruk Skype, det er billigere), og gjennom sesongen holder du treneren oppdatert om dine seneste resultater.

Kanskje denne videoen kan hjelpe deg?

Hold hodet kaldt!

Når en trener er interessert og virker veldig ivrig etter å få deg på laget, er det viktig å holde hodet kaldt. Trenere er alltid på utkikk etter de beste utøverne, så stol på magefølelsen. Følger treneren opp e-poster, har dere en god tone på telefonen, føles dette som en person du kan samarbeide godt med? Du bør stille treneren noen spørsmål før du takker ja:

 • Hvor mye spilletid kommer du til å få?
 • Hvilken treningsfilosofi har treneren?
 • Er det gode konkurransemuligheter?
 • Hvordan er forholdet mellom trening og studier?
 • Hva slags støtteapparat er tilgjengelig (idrettslig og akademisk)?
 • Hvordan er skolemiljøet (stort, lite, religiøst, storby, småby)?
 • Hva slags andre fagtilbud finnes?
 • Hvilke muligheter har du etter at du er ferdig?

Og kanskje viktigst av alt er det som amerikanerne kaller «Broken leg test». Ville du gått på denne skolen selv uten idrettsstipend, la oss si om du brekker et ben? Har du råd til å gå der uten idrettsstipend?

Det offisielle tilbudet om idrettsstipend heter «National Letter of Intent.» Dette må underskrives før du får stipend.

Nyttig lenker

Idrettsorganisasjoner

Regelverk

Resultater, statistikk og video fra kamper og turneringer

Generell informasjon

Utøverprofiler