Helseforsikring for studier i USA

NB: Fra 12. september 2022 har ikke Norge lenger en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA. Besøk Helsenorge for informasjon om hva dette betyr for deg som er eller skal bli utenlandsstudent. 

Helseforsikring fra Norge

Dersom du er norsk statsborger og får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et dokument/brev fra HELFO som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Studenter uten støtte fra Lånekassen kan søke om frivillig medlemskap og få de samme rettighetene.
Les mer om HELFO rettigheter for studenter utenfor EU/EØS på Helse Norge.
Husk å ta med deg dokumentasjonen du får i posten til USA!

I tillegg til HELFO, er det anbefalt å kjøpe norsk studentforsikring for studier i utlandet. Det er ofte en reise-, innbo- og helseforsikring i en og samme avtale, som sikrer studenters behov aller best.
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) har forhandlet frem en god studentforsikring til sine medlemmer. Andre forsikringsselskap vil også tilby tilsvarende studentforsikringer.

Helseforsikring i USA og ved din institusjon

Noen institusjoner i USA vil kreve at du fremviser bevis på god nok helseforsikring, og/eller at du bestiller en amerikansk helseforsikring gjennom skolen.

Kostnadene for en amerikansk helseforsikring vil variere fra skole til skole, stat til stat, men vil være mye høyere enn hva du betaler for din studentforsikring i Norge, men vil ikke nødvendigvis gi deg noe bedre dekning.

Utdanningsinstitusjonene er nemlig pålagt ved lov til å sikre at du som student er sikret mot eventuelle helseutgifter.

Her er noen ting du bør vite om helseforsikring i USA

Hva sier loven?

U.S. State Department krever at studenter som har J-1 eller J-2 (dependent) visum, må være dekket av helseforsikring for tiden de er studenter.
Er du i USA på F-1 eller F-2 visum, har ikke U.S. State Department krav om forsikring.

Institusjonene kan likevel lage egne retningslinjer, og sette like eller tilsvarende krav uavhengig av hvilket visum du har, og du må følge reglementet til universitetet eller colleget. Mange universiteter vil dermed kreve at du kjøper en helseforsikring som de godkjenner.

Hva må du da gjøre?

Sjekk kravene på skolen du skal studere ved. Noen skoler har helseforsikringen bakt inn i studiekostnadene og du får automatisk helseforsikring gjennom skolen. Andre vil at du selv velger og betaler for en plan, gjennom skolens forsikringstilbyder.
Hvis du må kjøpe egen helseforsikring, kan du gjøre to ting: 

1: Søk om å få fritak fra helseforsikring. Be da om å bli «waived from health insurance requirement» og lever dokumentasjon på HELFO og din norske studentforsikring. Gjør dette i god tid før fristene er, og send inn nødvendig dokumentasjonen til skolen som så tar stilling til om du kan bli unntatt.

TIPS:
les informasjonen fra Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. De har laget et dokument som du kan legge ved din søknad, som forklarer hva HELFO er. Last ned dokumentet nederst på siden.

2: Hvis du ikke blir godkjent for fritak, kan du spør om å få bestille minimumsforsikringen og ikke den skolen anbefaler. På den måten kan du spare en del penger, da prisene kan variere fra 500 dollar til 3000 dollar i året.

Oppsummering om helseforsikring

  1. Er du norsk statsborger og får Lånekassen for tiden du er student i USA, vil du være automatisk registrert og har samme rettigheter som om du var i Norge.
  2. Bestill studentforsikring, og du vil ha nyttig reise- og innboforsikring i USA, pluss at det vil dekke kostnader HELFO ikke dekker.
  3. Får du ikke fritak fra helseforsikring, kan du bestille den rimeligste forsikringsplanen skolen kan tilby.

Se her for andre gode råd og tips før du drar til USA som student.

Nyttige linker og artikler