Studier i USA med funksjonsnedsettelse

Informasjonen nedenfor fra ANSAs nettsider om funksjonsnedsettelse og fra EducationUSAs hovedside om studier i USA med funksjonsnedsettelse. Denne siden er dermed spesielt laget for deg som vil studere i USA!

Se EducationUSAs Youtube film om studier i USA med funksjonsnedsettelser for en god innføring.

Start tidlig

Det er viktig at du gir beskjed om dine tilretteleggingsbehov til de som bistår deg tidlig i prosessen, enten det er til oss, til den amerikanske skolen du søker deg til eller internasjonalt kontor eller internasjonalt ansvarlig på lærestedet ditt (hvis du allerede er tilknyttet et norsk lærested).

Hvis du planlegger å ta en hel grad i utlandet, anbefaler vi at du tar kontakt med det amerikanske lærestedet tidlig i søknadsprosessen, så får du vite mer om hvordan skolen kan støtte deg. Sosialrådgiver i ANSA kan også være behjelpelig med å finne frem til den rette personen å snakke med.

Vær åpen om at du trenger tilrettelegging

Det kan være vanskelig å være åpen om sin funksjonsnedsettelse. AHEAD (Association for Higher Education Access and Disability) har laget en veileder om åpenhet som kan være til hjelp for deg. Du finner den her: Disclosure-guidelines/veileder.

Søknad og tester for deg med funksjonsnedsettelse

Å søke på college med en funksjonsnedsettelse er ikke veldig forskjellig enn om du ikke har det, men du kan få litt ekstra hjelp i forberedelsene.

Tilrettelegging er viktig for amerikanske universiteter

Mobility International USA (MIUSA): Mobility International USA gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å oppnå sine mål gjennom internasjonal utveksling og internasjonal utvikling.

The Society for Accessible Travel & Hospitality (SATH): SATH er en utdanningsorganisasjon som jobber for å bevisstgjøre behovene til alle reisende med funksjonshemminger, og fjerne hindringer for fri tilgang og utvide reisemulighetene i USA.

Go up and never stop funksjonsnedsettelse motivasjon

Hva slags hjelp kan man få på campus?

Amerikanske universiteter er opptatt av å gi like muligheter til deres studenter og det finnes utrolig mye hjelp tilgjengelig. Under er en liste med de 10 vanligste kontorene eller hjelpemilder:

 1. Kontoret for funksjonshemminger – få tegnspråktolk, alternativt klasseromsmateriell, alternative testplasser, ekstra tid på tester og lekseroppgaver og mer.
 2. ADA-koordinator – ADA-koordinatoren på campus ditt er ansvarlig for å følge skolens retningslinjer og prosedyrer knyttet til funksjonshemming, og for å sørge for at skolen følger amerikanske lover.
 3. Studentkontoret (Student Affairs) – koordinerer støtte og tjenester for studenter som er underrepresentert på skolen. Dette inkluderer ofte elever med nedsatt funksjonsevne.
 4. Rådgivningstjenester – de aller fleste universiteter tilbyr tilgang til gratis psykologer eller andre rådgivere, som kan hjelpe med stress, depresjon, og mange andre teamer.
 5. Gratis tutoring – Få hjelp med lekser, oppgaver og eksamner, samt strategier for å holde deg organisert og fokusert.
 6. Organisasjoner for studenter med nedsatt funksjonsevne – universitetet ditt har nok en organisasjon for studenter med nedsatt funksjonsevne.
 7. Helsestasjon – kan hjelpe med studenthelseforsikring, fylle reseptbelagte medisiner og en rekke helsetjenester.
 8. Inkluderende idrettslag – noen universiteter tilbyr rullestolsporter, som rugby, basketball eller racing. Hvis du ikke bruker rullestol, kan sportssenteret hjelpe deg med å bli involvert på andre måter.
 9. Hjelpeteknologi – ha tilgang til PCer utstyrt med spesiell programvare for å forstørre tekst, vise punktskrift, lese tekst høyt og mer.
 10. Studentboliger – om du planlegger å bo på campus, kan du spørre om universitetet har universell utformede rom, for eksempel rom med rullestoltilpassede funksjoner, rom i første etasje osv. Få informasjon om retningslinjer relatert til servicehunder, personlige assistenter, kjølemedisiner, allergier og andre uførehensyn om nødvendig. Se mer: https://www.miusa.org/resource/tipsheet/campusresources

Hvilke rettigheter har du i USA med din funksjonsnedsettelse?

 USA er forpliktet til å fremme respekt, verdighet og like rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse . USA tror at alle mennesker i hvert land fortjener full og lik tilgang til alle samfunnsområder.

Forstå dine rettigheter: Offentlige colleges og universiteter i USA er lovpålagt å sørge for innkvartering for å fremme et tilrettelagt miljø for studenter med nedsatt funksjonsevne. Lær mer om hvordan disse lovene kan lette opplevelsen din på campus.

Tre viktige lover

 • Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) – Tittel II i ADA dekker statlige finansierte skoler som universiteter, høgskoler (colleges) og fagskoler. Tittel III i ADA dekker private høyskoler (colleges) og fagskoler.
 • Rehabilitation Act of 1973 (Section 504) – Skoler som mottar offentlige midler, uavhengig av om det er privat eller offentlig, er også omfattet av forskriften i rehabiliteringsloven § 504 som krever at skolene skal gjøre programmene deres tilgjengelige for kvalifiserte elever med funksjonshemninger.
 • Air Carrier Access Act of 1986 – forbyr diskriminering i innenlandske og utenlandske transportører. Kontakt avdeling for transport, avdeling for luftfartsforbrukere for spørsmål om flyreiser.

En guide om amerikanske lover for funksjonshemminger er tilgjengelig på https://www.ada.gov/cguide.pdf. Denne guiden dekker følgende lover: Americans with Disabilities Act; Telecommunications Act; Fair Housing Act; Air Carrier Access Act; Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act; National Voter Registration Act; Civil Rights of Institutionalized Persons Act; Individuals with Disabilities Education Act; Rehabilitation Act; Architectural Barriers Act

ADA National Network:  The ADA National Network provides information, guidance and training on how to implement the Americans with Disabilities Act (ADA) in order to support the mission of the ADA to “assure equality of opportunity, full participation, independent living, and economic self-sufficiency for individuals with disabilities.”

NAV, Lånekassen, og stipender for deg med funksjonsnedsettelse

NAV

Har du ytelser fra NAV? Kontakt i så fall NAV Kontroll for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden. Du finner også mer informasjon på NAVs nettsider eller ved å ta kontakt med NAV Kontroll på telefon 21 07 37 00.

Når det gjelder brukerstyrt personlig assistent er det kommunene som har plikt til å tilby personlig assistanse og som fatter vedtak. Det er ulik praksis i hvilken grad kommunene tilstår støtte til brukerstyrt personlig assistanse under studier i utlandet. Det er svært viktig at du tar kontakt med din kommune for mer informasjon tidlig i planleggingsprosessen.

Lånekassen ekstrastipend

Lånekassens ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan som hovedregel beholdes også under utvekslingsopphold i utlandet – uansett studiested (også ved dysleksi). Det er viktig at du tidlig i prosessen tar kontakt med Lånekassen for mer informasjon om hva du må gjøre for å beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.

Les mer om Lånekassens ekstrastipend.

Legater og stiftelser

Det er i tillegg mange ulike legater og stiftelser som yter ulike stipender. Selv om det ikke er spesifisert at stipendet er rettet mot studenter med funksjonsnedsettelse/behov for tilrettelegging eller gjelder studier i utlandet, anbefaler vi at du i søknaden i tillegg beskriver eventuelle ekstrakostnader du har som følge av funksjonsnedsettelsen, samt behov for tilrettelegging. 

Stiftelsen Sofies Minde  yter et særskilt stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet. Søknadsfrist er 15. september årlig for det kommende studieåret.

Utdanning i utlandet: For alle!

Les ANSAs informasjonsbrosjyre for unge med funksjonsnedsettelser som ønsker å studere i utlandet

 

Reise-, innbo- og ulykkesforsikring

Er du forsikret? Det er viktig at du har en forsikring som gjelder lengre opphold i utlandet. Sjekk derfor reisevilkårene i dine forsikringer før du drar.

ANSA tilbyr en komplett studentforsikring som dekker det meste (bl.a.reise-, innbo- og ulykkesforsikring).

Brukervilkår: Informasjonen listet ovenfor er ikke juridisk råd. Informasjon kan endres uten varsel, og synspunktene som er gitt av de private og ideelle organisasjonene som er oppført, representerer ikke nødvendigvis synspunktene til U.S. Department of State. For ytterligere informasjon, se ressursene som er tilgjengelige på de respektive skolene som du vil søke til.